Blog radio

Truyện cho teen

Em xin anh 1 ngày yêu em nhé
Sad love stories

Người ta nói với tôi rằng khi sắp ra đi, em xin mọi người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫn đem chiếc khăn len màu tro đứng trước em, xin em tha thứ..... ... xem thêm

Hạt giống tâm hồn

Blogger