Blog radio

Truyện cho teen

Một ngàn con hạc giấy
Sad love stories

Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn... Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù... xem thêm

Hạt giống tâm hồn

Blogger