Về thôi

Về thôi. Đêm vắng ngoài kia Sương rơi lạnh lắm, đèn khuya mịt mờ Về thôi, nắng gió đường xa Dù thân, cũng chẳng phải là người thân, Có tình chắc sẽ có duyên Vô tình có cố cũng không được gì.

bình luận


Về thôi. Đêm vắng ngoài kia
Sương rơi lạnh lắm, đèn khuya mịt mờ
Về thôi, nắng gió đường xa
Dù thân, cũng chẳng phải là người thân,
Có tình chắc sẽ có duyên
Vô tình có cố cũng không được gì.
Về thôi. Nhắn gởi người đi
Còn đây một ánh sao khuya vẫn chờ.


pby