Thông điệp mới nhất Thứ 5, Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Xóm buồn

Ngõ lòng lối hẹn xưa đâu ? Men dòng sông trải nặng mầu phù sa. Tìm ai ?... Hay lại tìm ta ?... Đời vương giọt đắng như là ...giận nhau . Hai mùa mưa nắng qua mau Long lanh chiếc bóng nhạt mầu đò qua. Xóm buồn vàng võ lá hoa . Đò không sang bến chi mà bén duyên ? Ta buồn năm tháng truân chuyên Lần theo năm tháng những miền xa xôi . Quê nghèo kia của ta ơi! Bình yên sông nắng đò trôi ngậm ngùi . Lối quanh co ...lối bồi hồi Tìm ai ?... Xóm vắng - lệ rơi chiều buồn.

bình luận

Xóm buồnNgõ lòng lối hẹn xưa đâu ?
Men dòng sông trải nặng mầu phù sa.
Tìm ai ?...
Hay lại tìm ta ?...
Đời vương giọt đắng như là ...giận nhau .

Hai mùa mưa nắng qua mau
Long lanh chiếc bóng nhạt mầu đò qua.
Xóm buồn vàng võ lá hoa .
Đò không sang bến chi mà bén duyên ?

Ta buồn năm tháng truân chuyên
Lần theo năm tháng những miền xa xôi .
Quê nghèo kia của ta ơi!
Bình yên sông nắng đò trôi ngậm ngùi .

Lối quanh co ...lối bồi hồi
Tìm ai ?...
Xóm vắng - lệ rơi chiều buồn.

Back to Top