Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 09 tháng 08 năm 2022

Bến mơ

Tìm người tìm ở nơi đâu? Bàn chân bước lỗi nhịp cầu...chiều mưa. Nhịp nào ngả nón đong đưa? Nhịp nào để gió cuốn - lừa áo bay. Dòng xanh còn thoáng vạt mây... Bờ vương hoa lá - rụng đầy...dấu chân. Tìm cho ai chút phong trần Vẽ đôi mắt cũ trong ngần...miên man. Một nửa đời - nửa gian nan Bến yêu thương vẫn ngút ngàn gió mưa. Tìm người bước nhịp cầu thưa Mặc cho ướt đẫm chiều mưa...đổ về. Vắt cho khô một lời thề... Rồi mang nỗi nhớ quay về bến mơ.

bình luận

Bến mơ

Tìm người tìm ở nơi đâu?
Bàn chân bước lỗi nhịp cầu...chiều mưa.
Nhịp nào ngả nón đong đưa?
Nhịp nào để gió cuốn - lừa áo bay.

Dòng xanh còn thoáng vạt mây...
Bờ vương hoa lá - rụng đầy...dấu chân.
Tìm cho ai chút phong trần
Vẽ đôi mắt cũ trong ngần...miên man.

Một nửa đời - nửa gian nan
Bến yêu thương vẫn ngút ngàn gió mưa.
Tìm người bước nhịp cầu thưa
Mặc cho ướt đẫm chiều mưa...đổ về.

Vắt cho khô một lời thề...
Rồi mang nỗi nhớ quay về bến mơ.

Nguồn: http://anhsaokhuya.net/diendan/showthread.php?t=10268&page=15

 

Back to Top